foto header my001

Kepakaran

Tiada perkhidmatan kepakaran  pergigian disediakan di daerah Sabak Bernam buat masa ini. Namun jika terdapat keperluan untuk mendapatkan rawatan kepakaran pergigian, pesakit akan disyorkan/dirujuk ke hospital/klinik tertentu yang mempunyai kepakaran pergigian mengikut rawatan kepakaran yang diperlukan.

Print Email