foto header my001

Pergigian Masyarakat

Indeks Artikel

Pemfluoridaan bekalan air awam adalah aktiviti kemasyaratkan yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangkan kerosakan gigi . Ia nya telah diterima sebagai salah satu polisi kerajaan bermula tahun 1972. Pada tahun 2006 sejumlah 273 loji rawatan air telah ditambah fluride yang member manafaat kepada 73.9% jumlah penduduk .Seterusnya program tersebut dikembangkan keseluruh penduduk. Kementerian Kesihatan dan pelbagai Pihak Berkuasa Air telah berkerjasama bagi menjayakan program pemfluoridaan ini.

Sumber: BKP, KKM

Aktiviti dilaksana di Daerah Sabak Bernam

  • Calorimeter dikalibrasi 2 kali setahun
  • Bacaan paras florida diambil 2 kali setahun, di mana pihak bertanggungjawab akan dimaklumkan sekiranya terdapat pelanggaran dalam bacaan florida.
  • Menyertai Mesyuarat Kualiti Air daerah
  • Memastikan pegawai adalah terlatih untuk mendapatkan data yang tepat
  • Membuat lawatan ke loji rawatan air setahun sekali
  • Menghantar pegawai ke seminar water fluoridation untuk memberi lebih pendedahan

Cetak Emel