foto header my001

Pergigian Masyarakat

Indeks Artikel

Program Pengesanan dan pencegahan awal prakanser dan kanser disasarkan kepada kumpulan yang berisiko pertama kali dilancarkan pada tahun 1996.Program ini telah dikaji semula dan diperkukuh pada tahun 2002. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang faktor-faktor yang menyebabkan kanser mulut . Program ini juga untuk mendidik individu bagi mengesan tanda-tanda awal gejala kanser mulut dan menjalankan pemeriksaan bagi mengesan kanser awal mulut.

Sumber: BKP, KKM

Aktiviti dilaksanakan di Daerah Sabak Bernam

  • Mengadakan mesyuarat bersama di antara jawatankuasa negeri, koordinator daerah sekurang-kurangnya sekali setahun.
  • Mengadakan saringan kanser mulut kepada kelompok individu berisiko tinggi di komuniti, kampung, ladang dan kampung orang asli.
  • Lawatan semula ke ladang atau komuniti berisiko tinggi untuk pemeriksaan berkala sekali dalam masa 5 tahun
  • Menggalakkan pemeriksaan sendiri mulut di kalangan masyarakat/individu berisiko.
  • Menjalankan program 'Berhenti Merokok' ('Tobacco Cessation') di sekolah-sekolah yang dikenal pasti

Cetak Emel