foto header my001

Visi dan Misi

Visi


Penduduk Sabak Bernam akan mempunyai rakyat sihat dengan Kesihatan Pergigian yang optima

Misi

Untuk mempertingkatkan kualiti hidup penduduk Daerah Sabak Bernam dengan menggalakkan amalan pergigian yang positif, berkesan dan berterusan bagi mencapai kesihatan mulut yang optima.

OBJEKTIF UMUM

Meningkatkan taraf Kesihatan Pergigian semua lapisan masyarakat di Daerah Sabak Bernam dengan menggalakkan dan meningkatkan kesihatan mulut individu, keluarga dan masyarakat supaya mereka dapat melakukan tugas seharian tanpa  gangguan penyakit pergigian.

OBJEKTIF KHUSUS

  • Menyediakan perkhidmatan penggalakkan, pencegahan dan rawatan di Daerah Sabak Bernam dengan penumpuan kepada kumpulan sasaran khusus dan masyarakat umumnya.
  • Menggalakkan masyarakat untuk mengambil tanggungjawab penjagaan kesihatan pergigian(self care) dan meningkatkan   promosi kesihatan mulut.
  • Bekerjasama dengan semua pihak bagi meningkatkan kesihatan mulut yang optima
  • Memperkasakan budaya korporat di kalangan anggota supaya teras –teras utama budaya korporat iaitu kerja berpasukan, sikap profesionalisma dan tumpuan kepada perkhidmatan penyayang dapat ditingkatkan dikalangan anggota

Cetak Emel