foto header my001

Pergigian Masyarakat

Indeks Artikel

  • Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap Kesihatan Pergigian
  • Aktiviti-aktiviti promosi dan penggalakan Kesihatan Pergigian dijalankan oleh Pegawai dan Jururawat Pergigian sama ada di klinik pergigian (chairside), di sekolah (ceramah kesihatan dan latihan memberus gigi) atau lokasi tertentu seperti kempen dan pameran kesihatan.
  • Promosi kesihatan pergigian turut dijalankan di bawah Program Khidmat Masyarakat dan Program NBOS 7.
  • Antara aspek yang ditekankan ialah kesedaran mengamalkan diet yang seimbang, kepentingan memberus gigi dan membuat pemeriksaan berkala, juga kepentingan menjaga gigi susu kanak-kanak.

Anda boleh mendapatkan risalah mengenai kesihatan pergigian :

http://www.myhealth.gov.my/index.php/my/pergigian/umum/mulakan-awal-mulut-sihat-hidup-lebih-sihat

Cetak Emel