foto header my001

Indeks Artikel

Pendahuluan

Galeri video ini memaparkan aktiviti-aktiviti dari Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Sabak Bernam. Dengan adanya kemudahan teknologi yang telah diaplikasikan diruang laman web ini, Saya percaya segala maklumat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti Jabatan ini akan dapat kita berkongsi bersama dengan pihak-pihak luar dan masyarakat. Pada masa yang sama, kami percaya sejak laman web ini dilancarkan, segala maklumat, berita semasa, hal-ehwal dan aktiviti yang berkaitan dengan PKPDSB akan sentiasa dikemaskini dan dimanfaatkan sejajar dengan pengwujudan laman web ini.